Certus Nieruchomości
ul. Dworcowa 3/1, 78-100 Kołobrzeg
tel/fax: 94 3548 777, tel: 604 188 671
certus@pnet.pl

Zarządzanie nieruchomościami

OFERTA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI:

Firma CERTUS Nieruchomości Jadwiga Kaczmarek proponuje Państwu również usługi w zakresie administrowania, zarządzania nieruchomościami.

Prowadzimy je w trzech podstawowych etapach:

ETAP I – Przygotowawczy

 1. Przejęcie wszelkich dokumentów i informacji związanych z budynkiem przy pomocy protokołów zdawczo – odbiorczych.
 2. Przeprowadzenie działań powołujących wspólnotę mieszkaniową - uzyskanie numeru NIP i Regon dla Wspólnoty Mieszkaniowej, opracowanie stautu i regulaminów wewnątrz wspólnotowych.
 3. Zawarcie w imieniu Wspólnoty umów z dostawcami mediów.
 4. Zawarcie w imieniu Wspólnoty ubezpieczenia nieruchomości (majątkowego, OC).
 5. Zorganizowanie prowadzenia księgowości Wspólnoty i rozliczeń z tytułu eksploatacji budynku.

ETAP II – Bieżąca praca Wspólnoty

 1. Zorganizowanie utrzymania porządku i czystości w budynku oraz na terenie posesji.
 2. Bieżąca obsługa Wspólnoty.
 3. Prowadzenie księgowości, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów Wspólnoty.
 4. Naliczanie miesięcznych wymiarów opłat za dostarczane właścicielom media z uwzględnieniem bieżących zmian cenowych.
 5. Pełna i przejrzysta ewidencja zaliczek czynszowych oraz ich rozliczanie w oparciu o sprawdzony program komputerowy
 6. Zapewnienie przeprowadzania okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości i zabezpieczenie bezpieczeństwa technicznego nieruchomości.
 7. Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, w tym książki obiektu budowlanego.
 8. Dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku.
 9. Zapewnienie usuwania pojawiających się awarii.
 10. Całodobowe pogotowie techniczne.
 11. Organizacja zebrań członków Wspólnoty.
 12. Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa członków Wspólnoty na terenie nieruchomości.
 13. Opracowanie, a następnie wdrożenie planu gospodarczego Wspólnoty według zasad wynikających z ustawy o własności lokali.
 14. Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Wspólnoty.
 15. Reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędem Skarbowym, organami Administracji Państwowej i Sądami Powszechnymi z wykluczeniem zastępstwa procesowego.
 16. Wykonywanie innych czynności nie wymienionych wyżej, a przewidzianych przez ustawę o własności lokali.

ETAP III – Działania długofalowe

 1. Ułożenie planu konserwacyjnego nieruchomości.
 2. Zorganizowanie prac konserwacyjnych i remontowych na nieruchomości oraz nadzór nad ich wykonaniem.
 3. Zorganizowanie usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości przez profesjonalne i sprawdzone ekipy.
 4. Poszukiwanie możliwości osiągania pożytków z nieruchomości jako dodatkowych źródeł dochosów Wspólnoty.

Ponadto proponujemy również OBSŁUGĘ NAJMU LOKALI polegającą na:

 • Przygotowaniu w zastępstwie wlaściciela lokalu do wynajęcia.
 • Wyszukaniu i weryfikacji najemców.
 • Kontroli dokonywania wpłat czynszowych i eksploatacyjnych.
 • Rozliczeniu najemcy po wygaśnięciu umowy.

OFERTA CENOWA

Zakres obowiązków i wysokość wynagrodzenia za zarządzanie zależy od wzajemnych uzgodnień między zarządcą i Wspólnotą Mieszkaniową, a szczegółowe ustalenia zawiera umowa o zarządzanie nieruchomością.
Proponowane wynagrodzenie miesięczne podlega negocjacjom przed podpisaniem umowy o zarządzanie.

Biuro położone jest w dogodnym punkcie miasta, co stanowi istotne ułatwienie dla właściwego osobistego kontaktu z właścicielami. Co istotne, w ramach bieżącej obsługi oferujemy pełną, nieodpłatną obsługę formalną w zakresie szerokiego wachlarza postępowań formalno-administracyjnych. Wynika to z doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia i powoduje zmniejszenie kosztów obsługi wspólnoty.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Kontakt: zarządca nieruchomości Jadwiga Kaczmarek, tel. 604 188 671

Aktualnie obsługiwane Wspólnoty Mieszkaniowe:

Bałtycka Pod Lipami II
ul. Wielkopolska 12, Kołobrzeg
Bałtycka Pod Lipami III
ul. Wielkopolska 10, Kołobrzeg
copyrights © 2010 - Certus Nieruchomości. created by MAYDESIGN